Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:43

2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına girmeye hak kazananlar listesi Belediyemiz portalında yayımlanmıştır. Ayrıca Sözlü Sınav tarihleri Belediyemiz portalında ilan edilecek olup ilgililere resmi yoldan bildirim yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi

Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi