Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

2021 Yılı Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:36

Sınavı Kazanan Asil Adaylardan İstenilecek Belgeler

  1. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,
  2. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği,
  3. Sağlık açısından Zabıta Memuru olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu (en az 5 hekim onaylı),
  4. 4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik),
  5. Adli sicil kaydı belgesi
  6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
  7. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  8. Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

         Not: Adaylar istenilen belgeleri mesai gün ve saatleri içerisinde en geç 20 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle /ANKARA) teslim edeceklerdir.

03/05/2020 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin” 25. maddesinde yer alan “…… atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.”  hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARI

LİSANS SONUÇLARI (1.GRUP)

ÖNLİSANS YEREL YÖNETİMLER SONUÇLARI (2.GRUP)

ÖNLİSANS ÇEVRE SONUÇLARI (3.GRUP)

ÖNLİSANS GIDA SONUÇLARI (4.GRUP)

Dilekçe Örneği