Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

2021 Yılı İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:02

SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ..

ATAMA BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ ...

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ ...

Sınavı Kazanan Asil Adaylardan İstenilecek Belgeler

a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği yada barkotlu e-devlet çıktısı

c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin  noter tasdikli örneği veya barkotlu e-devlet çıktısı

ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, (Özel Hastane Kuruluşlarından alınan tam teşekküllü sağlık rapor kurulu raporları da kabul edilmektedir.)

d) 4 adet fotoğraf (Biyometrik),

e) Adli sicil kaydı belgesi e-devlet çıktısı,

f) Askerlik durum belgesi e-devlet çıktısı, (erkek adaylar için)

g)Atama beyan formu.

          Not: Adaylar istenilen belgeleri mesai gün ve saatleri içerisinde en geç 21 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle /ANKARA) teslim edeceklerdir.

          03/05/2020 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin” 25. maddesinde yer alan “…… atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.”  hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İlanen Tebliğ Olunur ...