Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Kalesi

Kentimizin tacı Ankara Kalesi, Kalenin beden duvarlarıyla, İç Kale ve Dış Kale olmak üzere sur içi yerleşimiyle, sur dışında Osmanlı döneminde “pazar” olarak nitelenen tarihi ticaret bölge ve hanlarıyla ve yanı sıra, eteklerindeki Roma dönemi tiyatrosuyla çok katmanlı bir kültürel miras alanımızdır.

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Yenileme Alanı sınırları içerisinde yer alan Ankara Kalesi, Ankara Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanındadır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Sur içi yerleşimleri Dış Kale ve İç Kale bölgelerinde nitelikli yapıların tekil restorasyonu ve mahalle dokusunun sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin temel hedeflerinden biri, Kale bölgesinin fiziksel rehabilitasyonunun ötesinde, Kale sakinlerini yerinden etmeden, karşılıklı uzlaşı çerçevesinde, soylulaştırmaya uğratmadan koruma-yaşatma dengesini kurmaktır. Ankara Kalesi kültürel etkinliklere ve çeşitli festivallere de ev sahipliği yapmaktadır. Bölgedeki bazı yapılar Belediye eliyle de yeniden işlevlendirilerek, kültür turizmi canlandırılmaya çalışılmaktadır. Yangına karşı kırılgan tarihi yapıların bulunduğu Kale’de olası bir yangına hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla İtfaiye Binası da yenilenmiştir. Hem hizmet binası olarak görevini sürdürecek hem kısa süre sonra Ankara İtfaiye Müzesi olarak kentlilere açılacaktır.

Belediye bünyesinde hizmet vermek üzere kurulmakta olan “KALE’DESİN” ofisi ile Kale’yi gezmeye gelen ziyaretçilere bilgi verilecek ve küçük sergiler ile bölgeye dikkat çekilecektir. Bu ofis ile ayrıca, katılımcı bir anlayış çerçevesinde Kale esnafı ve sakinleri ile bir araya gelinecek, bölgede Belediyenin yürüttüğü çalışmalar projeler üzerinden anlatılacaktır. Tarihi dokuyu görmeye gelen ziyaretçilerin doğru bilgiye kolayca ulaşabilmeleri amacıyla bölgede turizm danışma merkezi de hizmete açılmıştır.