• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Saydamlık ve HesapverilebilirlikStratejik Yönetim Araçları

 

Stratejik Planlar

Performans Programları

Bütçeler

Kesin Hesaplar

STRATEJK_PLNLAR.jpg PERFORMANS_PROGRAMLARI.jpg BTELER.jpg  KESN_HESAPLAR.jpg
  
Stratejik Planlar Performans Programları  Bütçeler  Kesin Hesaplar

 

Faaliyet Raporları

 

Kurumsal Mali Durum

Beklentiler Raporu

 

İç Kontrol Uyum

Eylem Planı 

 

Vergi,Resim ve Harçlar

ile Gelir Ücret Tarifesi

FAALYET_RAPORLARI.jpg
 
KURUMSAL_MAL_DURUM_BEKLENTLER_RAPORU.jpg
 
_KONTROL_UYUM_EYLEM_PLANI.jpg
 
 VERG_RESM.jpg
Faaliyet Raporları Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu  İç Kontrol Uyum Eylem Planı  Vergi,Resim ve Harçlar ile Gelir Ücret Tarifeesi