Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Ankara İli, Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 51126 Ada 2 Parsel üzerine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanındaki hak sahiplerine taahhüt etmiş olduğu konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale 16/02/2023 Perşembe Günü, saat 14.30’da Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Tarihi/Saati
16.02.2023 14:30