Metrica
İhale Konusu
Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokoller ve Bakanlık Olur'ları doğrultusunda satış yetkisi Belediyemize verilen, mülkiyeti Maliye Hazinesinin satış yetkisi Belediyemize ait ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
22.12.2022 14:00