Metrica
İhale Konusu
ÜST HAKKI İHALE İLANI
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Ankara İli Altındağ İlçesi, İzzettin Mahallesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde, Hacıbayram Camii Çevresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 19957 Ada 1 Parselde Üst Hakkı Tesis Edilerek Yapı İnşa Edilmesi İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince, kapalı zarf usulü ile yapı inşa edilmesi ve çevre düzenlenmesinin yapılmasına karşılık ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
15.12.2022 14:00