Metrica
İhale Konusu
Çankaya İlçesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi 30 Adet Konut ve 1 Adet Dükkan Satış İhale İlanı (08.09.2022)
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
08.09.2022 14:00