Metrica
İhale Konusu
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Kusunlar (Doğukent) Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen 14 adet parselde 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
21.07.2022 14:00