• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

KurumsalBüyükşehir Belediye Encümeni

yeni_bina_new.jpg1984 yılından bu yana 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre (m.13) Belediye Encümeni, Belediye Başkanı veya yerine tevkil edeceği şahsın Başkanlığında, Genel Sekreter, Büyükşehir Belediyesinin İmar, Fen, Hukuk, Hesap, Yazı İşleri ve Personel işlerini yürüten birim Başkanlarından (memurlarından) oluşmaktaydı.
2004 yılında TBMM tarafından çıkarılarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu kanunla Belediye Encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş Meclis Üyelerinin de katılımıyla Encümen daha verimli bir yapıya kavuşmuştur.
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (5216 s.Kanunun m.16)
31/12/2010 tarihine kadar yapılmak üzere Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı tarafından seçilen Encümen şu üyelerden oluşmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Encümeni Görev,Sorumluluk ve Çalışma Esasları

Belediye Encümeni

5216 sayılı kanuna göre oluşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde halen görev yapan üyeler şunlardır.

Genel Sekreter

 

Asım
BALCI

 balci.jpg

Meclis Üyeleri
 

Elif
ÖZER

Fethi
AVCI 

Ahmet
CEYLAN

Mehmet
METE 

Alattin
BEZCİ

 elif_ozer.jpg  fethi_avci.jpg  ahmet_ceylan.jpg  mehmet_mete.jpg  alaattin_bezci.jpg Bürokrat Üyeleri
 

Ayhan
KAVLAK 

Osman
ÖZBAYRAK 

Dilek
BAKIR

Bayram
POYRAZ 

 ayhan_kavlak.jpg  osman_ozbayrak.jpg  no_image.jpg  bayram_poyraz.jpg