• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıProtokol Şube Müdürlüğü

Serpil ÜZMEZ

Protokol Şube Müdürü


Özgeçmişi

Görev ve sorumlulukları

MADDE 28- ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Protokol Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü ve Protokol Şefliği olmak üzere 1 şeflik ile yeteri kadar personelden oluşmaktadır. Protokol şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları;
a) Belediye başkanının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda, açılışlarda, anma, mahalli kuruluş ve kurtuluş günleri vb. her türlü protokol düzenini almak, takip etmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Belediye başkanının günlük programını takip etmek, programlar öncesi gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yürütmek,
c) Büyükşehir belediyesine ait organizasyonlarda davet edilen protokole organizasyon hakkında bilgi vermek,
ç) Protokolü karşılamak ve ağırlamak,
d) Şehrimize ve belediyemize gelen misafirleri ağırlamak, programlarını ve rezervasyonlarını yapmak, ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak şehrimizin tanıtımını yapmak ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak,
e) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personeller arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personellerin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak,
f) Görev alacak teknik personellerin araç gereç, donanım ve teknik altyapı ile arşiv ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
g) Daire başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek,
ğ) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak,
h) Şube müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak,
ı) Şube müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.

Protokol şube müdürlüğü, protokol şefliği
MADDE 29- (1) Protokol şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan protokol şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) İl protokol listesini güncel olarak tutmak, takip etmek,
b) Büyükşehir belediyesine ait organizasyonlarda protokol katılımcılarını davetiye, sms, e-posta, telefon ve faks yoluyla davet etmek,
c) Faaliyet ve amaçlarına uygun internet sitesi oluşturmak, yayınlar yapmak, yapılan yazılı ve görsel yayınları desteklemek,
ç) Başkanlık makamını ziyaret eden konuklara, ulusal temsillerde ziyaret edilen makam ve kişilere hediye edilmek üzere her seviyede hediye hazır bulundurmak,

İlgili Sayfalar