• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıFaaliyetler

 1. Her yıl Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin fonksiyonlarını ve hizmet birimlerini Kapsayan tanıtıcı, eğitici, öğretici kitap, dergi, broşür, almanak, bülten v.s. yayınlar çıkarılması sağlanacak gerekirse bu işler hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilecek.
 2. Haftalık bilgilendirme bülteni çıkartarak hedef kitleyi (vatandaşı) bilgilendirilecek.
 3. Basın ilan kurumuna ilan verilmesi.
 4. Yerel ve ulusal medya kurum ve kuruluşlarıyla sürekli diyalog kurmak.
 5. Başkandan izin alarak her yıl gazetecileri kuruma davet etmek, onlarla yılda enaz 4 defa toplantı yapmak. Onlara gezdirmek, belediyenin yatırımları ve işlevleri konusunda bilgi verilecek.
 6. Belediye ile ilgili olarak farklı gazetelerde haber çıkmasını sağlanacak.
 7. Kamuoyu araştırmaları yapmak ve anket formları düzenlemek.
 8. Basında çıkan ihbar, şikayet ve dilekleri belediye Başkanımızın bilgisi dahilinde işleme almak ve gereğini yerine getirerek bu konuda ilgili birime haber vermek.
 9. Her yıl belediyeyi halka tanıtacak büyük sosyal etkinlik düzenlenecek.
 10. Bilgi Edinme Merkezi, Alo 153 ve Basın Merkezinin kullanacağı yazılımları ve donanımları yenilenecektir.
 11. Toplam kalite uzmanları 2008 yılında tüm personeline kalite yönetim konusunda eğitim verilecektir.
 12. Toplam kalite yönetim eğitimini başarıyla tamamlayan personele Kalite Yönetim belgesi verilecektir.
 13. Eğitimler yılda en az 3 kere tekrarlanacaktır.
 14. Toplam kalite Yönetimi, hedef kitle (vatandaş) ve personel memnuniyetini esas aldığından her ay TS-EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi bürosu tarafından verimlilik konusunda anketler düzenlenecektir.
 15. 2007 yılı başında, personel müdürlüğüne hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç bulunduğu yazılı olarak bildirilecektir.
 16. Belediye norm kadro çalışmaları tamamlandıktan sonra 2007 yılı sonuna kadar ihtiyacımız ile ilgili teknik ve idari personel düzenlemesi yapılacaktır.
 17. Hedef kitle (vatandaş) memnuniyeti için sonuçlanmayan şikayet kalmayacak şekilde hizmet birimlerinde alt yapıyı kurarak koordineli çalışma sonucunda; Program görev grupları oluşturulması ve 2007 Aralık ayına kadar çalışmalar yapılacak.
 18. Bütün birimlerin elektronik erişim sayfaları, Bilgi edinme Kanunu’nun düzgün bir şekilde işlemesi için düzenlenecek.
 19. 2007 yılı sonuna kadar teknik alt yapı oluşturulacak.
 20. Bilgi ve belgelerin toplanarak elektronik ortamda aktarılacak.
 21. Düzenli bilgi alışverişini sağlamak için arşivleme sistemini kurulacak.
 22. Daire Başkanlığımızın bütün birim işlerinin %80’inin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak donanım ve yazılımlarını 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
 23. Yazılı basının taranması hizmet alımı şeklinde yapılacak.
 24. Üniversite, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ilişkiler kurmak ve akademik toplantılar düzenlemek ve yapılanlara iştirak edilecek.
 25. Yerel yönetim ve Büyükşehir belediyesi kanunu, İnsan hakları, sivil savunma ve afet yönetimi, temsil, protokol, görgü ve nezaket kuralları, Resmi Yazışma kuralları, Bilgisayar Kullanımı (Office, Quark, Photoshop, AutcCad, Netcad ile Alınacak diğer yazılımların) hakkında eğitim verilmesi sağlanacak.