• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıHedeflerimiz

 1. Yerel bir yönetim birimi olarak;Büyükşehir ve İlçe Belediyelerini, kamuoyuna; Açık, Güvenilir, saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek.
 2. Belediye Başkanı bilgisi dahilinde belediyenin yaptığı sosyal etkinliklerin, faaliyetlerin ve kurumun desteklediği yatırımların gerek görsel medyada gerekse yazılı medyada yer almasını sağlamak. Haber çıkmasını temin etmek.Bunun dışında daha fazla çıkması için çaba harcamak.
 3. Yaygın biçimde halka hizmet sunan Daire başkanlıkları, ASKİ, EGO ile Belediye iştirakli şirketler bünyesinde (Halk Ekmek Belmek, Beltek, Belko, Belso gibi) belediye hizmetlerinden yararlanan halkın veya ilgili kesimlerin memnuniyetini ayrı ayrı ölçmek ve bu memnuniyeti % 80’nin üzerine çıkarılmasını sağlamak.
 4. Belediye ile halk arasında sürekli bir işbirliği, dayanışma ve karşılıklı güven tesis edecek ortamlar oluşturmak veya sosyal etkinlikler düzenlemek. Bu etkinlikler sonucunda belediyenin yapılacak kamuoyu araştırmalarında bilinirliğini % 70 ‘e çıkarılmasını sağlanmak.
 5. Belediyemize ait olan 2007 yılında bitirilecek yeni hizmet binasında Başkanlığımız hizmet birimlerinin ve hizmetlerin fizibilite çalışması yapılarak makine - teçhizat, araç — gereç, yazılım ve donamın ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları 2008 yılında kadar karşılamak.
 6. Daire Başkanlığımız birimlerinden seçilen 2 temsilci 2007 yılında TSE tarafından Toplam Kalite Yönetim Eğitimine tabi tutularak,TS-EN-İSO 9001:200 belgesi alınacak,eğitim alan personelin Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı olmaları sağlanacak.
 7. 2008 yılına kadar daire başkanlığımız hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz yürütülebilmesi için gerekli olan asgari personel sayısına ulaşılacaktır.
 8. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde cevap isteyen vatandaşların isteklerini yasal süresi içinde cevaplamak. Alo 153 hattının daha aktif çalışmasını sağlanacak.
 9. Belediyemizin kuruluşundan bugüne kadar yapılan yayınlar hakkında bilgi kütüğü’nü (Sanal kütüphane) 2008 yılı sonuna kadar oluşturmak.
 10. Medya takip işinin daha aktif ve verimli çalışması sağlamak.
 11. İletişim ve halkla ilişkiler seminerleri ile Yerel ve uluslararası Kongre ve konferanslar düzenlemek.
 12. Yöneticileri ve personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak.