Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İletişim
  • Yaşlı Hizmetleri Merkezi Bardacık Sokak No: 21 Küçükesat
  • +90 (312) 419 80 24
  • +90 (312) 419 03 03
  • +90 (312) 419 03 04
  • +90 (312) 419 80 22

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal izolasyonu önlemek amacı ile yaşlılara yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Sosyal refahı arttırmayı ve toplumun bütünlüğünü desteklemeyi amaç edinen bu projelerden bir tanesi de Yaşlı Lokali Projesidir.

Yaşlı Lokali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bünyesinde ve Yaşlılara Hizmet Merkezi’ne bağlı olarak 28 Haziran 2005 tarihinde faaliyete geçmiştir. 50 ve daha yukarı yaş grubundaki herkes lokale üye olarak lokalin hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Proje Ankara ve Ankara’nın metropol ilçelerinde yaşayan 50 ve üstü yaş gurubundaki bireylere sağlanacak psiko-sosyal destek hizmetleri, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyo-kültürel faaliyetler, boş zaman uğraşıları ve sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Lokalleri Projesinin ilk basamağı olarak faaliyete geçen lokalin temel amacı; Yaşlılara Hizmet Merkezi’nin başlattığı “Yaşlıya Yaşadığı Ortamda Hizmet Modeli” nin devamını sağlayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilinde ikamet eden yaşlı üyelerin yaşam kalitesini arttırmaktır. Yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri  birim ve ünitelerin oluşturularak üyelerin topluma etkin olarak katılımlarını ve bu yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.