Metrica

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİNÇLİ ANNE OLMAK ANNE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Ankara büyükşehir belediyesi kültürve sosyal işler daire başkanlığı 21 merkezde bulunan hanımlar lokallerinde
3-6 yaş,7-11yaş,12-18 yaş arası çocuk, genç, genç yetişkin, sahibi anne- babalar, için hazırlanmış olup "eğitim programının konuları çocukların bu dönemlerdeki gelişimsel özellikleri ve ailelerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Aileler çocuklarının yaş gruplarına göre eğitime alınarak ihtiyacı olan bilgileri edinebilecek ve aile ortamında uygulayabilecektir. Program sürecinde temalar, belirlenen sırayla haftalık olarak grup içerisinde aktif katılımla işlenecektir. Ailelerin öğrendikleri konu ile ilgili grup içerisinde uygulamalar yapmaları, bir sonraki konuya kadar da öğrendiklerini ev ortamında uygulamaları öngörülmüştür. Bilimsel yaklaşımla ve program geliştirme ilkelerine dayalı olarak hazırlanmış olan program, Ankara merkezli ilçelerinde anne-babaların "anne-babalık Becerileri”ni geliştirerek aile içi ilişki kalitesini artırmak ve bu yolla çocuk ve ergenlerin kişisel gelişimlerine uygun ortamları sağlamak amacına hizmet edecektir

PROGRAMIN AMACI
21. yüzyılda yaşanan değişme ve gelişmeler toplumsal hayatta bireylerarası iletişim ve ilişkinin de yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu arada, aile ve toplum içinde yaşayan çocuk genç ve yetişkinlerin sorunları giderek çoğalmakta, yeni sorumluluklar ve beklentiler ortaya çıkmaktadır. Bu değişim karşısında aile kurumunun güçlendirilmesi büyük önem taşımakta bu nedenle Bilinçli Anne Olmak Anne Destek Eğitimi, aile bireyleri olarak kişilerin bugünkü ve gelecekteki rollerinde rehber olmak üzere planlanmış bir eğitimdir. Bilinçli Anne Olmak Anne Destek Eğitiminin amacı, birey ve ailelerin yeni koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

PROGRAMIN HEDEFİ:

  1. Her yaşın gelişim özelliğine göre çocuklarını tanımalarında yardımcı olmak,
  2. Çocuğun her alandaki gelişimini desteklemelerine ve hızlandırmalarına doğrudan katılımlarını sağlamak, özellikle zihinsel ve dil gelişimlerini desteklemek,
  3. Aileye çocukla sağlıklı bir iletişim kurmanın önemi ve çocuk yetiştirme tutumları konusunda bilgilendirmek,
  4. Aileye bireyler arası ilişkilerin sağlamlaştırılması, sorunların çözümü ve muhtemel sorunların ortaya çıkmaması için rehberlik etmek,
  5. Ailenin ekonomik ve psiko-sosyal açıdan bulunduğu yaşam koşullarına uyum sağlayabilmesine yardımcı olmak,
  6. Çocukların yetiştirilmesinde ve eğitimlerinde aile faktörünü güçlendirmek,
  7. Ailelere, aile yaşamında sorun çıkmasına neden olabilecek temel konularda eğitim vermek ve, bu tür sorunlarla karşılaştıklarında onların üstesinden gelmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak

PROGRAMIN YAPISI
Programın Süresi:
Programın toplam süresi
3-6 yaş grubu 10 hafta
7-11 yaş grubu10 hafta
12-18 yaş grubu 11haftadır. Bu süre, 3-6 yaş grubu 10 oturum, 7-11 yaş grubu10 oturum,12-18 yaş grubu 11 oturum hâlinde düzenlenmiş olup, her oturumda ayrı bir
Konu işlenmektedir. Haftada bir gün 3 ders saati saat olan kursu tamamlayan katılımcılara katılım belegesi verilecektir.