Metrica

“Yeni Hayat” Hediyelik Eşya Dükkânı, “Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımının Kolaylaştırılması Projesi” kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığıyla hizmet vermeye başlamıştır. Bu proje kapsamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeni ile kadın sığınmaevlerinden destek alan kadınlar için bir meslek atölyesi kurulacaktır. Kurulan atölyede üretilen ürünlerin satışı için “Yeni Hayat” dükkânı kullanılacaktır. Dükkânın amacı satılacak olan ürünlerin geliri ile üretime katılan kadınların desteklenmesidir. Bunun sonucunda sığınma evinden destek alan kadınların bağımsız hayata geçişlerini kolaylaştırmak hedeflenmektedir.