İhale Konusu
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulüyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 25 89
İdare'nin Faks
+90 ( 31) 250 72 61
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
20.03.2024 14:00