İhale Konusu
ÜST HAKKI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi 28455 Ada 2 parselde 2886 Sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Üst Hakkı tesis edilerek inşaat yaptırılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
28.12.2023 14:00