İhale Konusu
Ankara İli, Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 2466 Ada 7 Parselde Bulunan Bahçelievler Hali ile Altındağ İlçesi Yenice Mahallesi 6952 Ada 2 Parselde Bulunan Taşınmazın Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkılması İşi
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
24.08.2023 14:00