İhale Konusu
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ
İhale Birimi
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine Göre “Kapalı Teklif Usulü” ile; 22 Adet Taşınmazın (Tablo-2) Arsa Payı Devri Karşılığında; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında Yer Alan 8 (Sekiz) Adet Parsel(Tablo-1) Üzerine Kat Karşılığ ıİnşaat Yaptırılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Hipodrom Caddesi No:5, B Blok Kat:15, Yenimahalle/ANKARA
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Hipodrom Caddesi No:5, B Blok Kat:1, Encümen Toplantı Salonu, Yenimahalle/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
07.07.2020 14:00
İhale Metni

İhale Metni İçin TIKLAYINIZ