İhale Konusu
ANKARA MÜCAVİR ALANLARINDA KALDIRIM VE BETON BARİYET DÖŞENMESİ İŞİ
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
2012/111340
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
26.09.2012 00:00
İhale Metni