İhale Konusu
MAMAK İLÇESİ BOSTANCIK CADDESİ J-9 TİPİ DUVAR YAPIM İŞİ
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
2012/109988
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
12.09.2012 00:00
İhale Metni