• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

DUYURU: EKPSS İLE YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARDAN

08 Şubat 2017, Çarşamba

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ...EKPSS İLE YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı, 

2. ÖSYM’ce yerleştirildiğine dair internet çıktısı, 

3. Diplomanın noter tasdikli örneği ya da aslı (2016 EKPSS Kılavuzuna göre noter tasdikli örneği ya da aslının getirilmesi gerekmektedir.) 

4. Nüfus cüzdanının fotokopisi ve aslı (T.C. Kimlik Numaralı), 

5. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde 40 veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir Son  6 ay içerisinde alınmış sağlık raporu aslı veya noter tasdikli sureti (fotokopi kabul edilmeyecektir) 

6. Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi, 

7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4 adet) fotoğraf, 

8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 nüsha doldurulacaktır.)

 

BELGE TESLİM ADRESİ:

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. B Blok No:5 Kat:12 Yenimahalle/ANKARA

 

NOT:

1-Kanuni bir mazereti olmaksızın 03/03/2017 tarihi mesai bitimine ( saat:17.00) kadar istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

 2-Belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirmeyenlerin atanma işlemlerine başlanmayacaktır.

 3-Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.