• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıAile Yaşam Şube Müdürlüğü

Fatih DOĞAN

Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Hipodrom Caddesi No: Kat:11
Yenimahalle/Ankara
Telefon   :

(0312) 507 24 48

Fax : (0312) 507 23 74

Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü

MADDE 10 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü; bir adet şube müdürü ile Aile Yaşam Merkezleri Şefliği, Bilgilendirme ve Arşiv Şefliği, Halkla İlişkiler Şefliği ve Gençlik ve Çocuk Hizmetleri Şefliği olmak üzere bağlı dört adet şeflik ve yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğü; 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10/07/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, belediyenin görev ve yetkilerini düzenleyen ilgili maddelerinde belirtilen gençlere, çocuklara, yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütür. Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Çocuklara yönelik, beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, eğitsel, beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği hizmet birimlerini açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 

b)   Ankara’da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak, çocukların ülkesinin ve milletinin milli, manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmelerinin sağlanması için meclisler ve platformlar kurmak ve faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

c)   Gençlerin ve çocukların; kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Tüm çocukların ve gençlerin gelişimlerini olumlu yönde geliştirici, eğitimlerine, sosyalleşmelerine yönelik her türlü sosyal, kültürel, eğitime yönelik, sağlık, beslenme ve spor amaçlı kurumlar açmak, işletmek ve organizasyonlar yapmak.

d)   Çocuklara ve gençlere yönelik hizmetleri; gerektiği zamanlarda ulusal (milli eğitim, üniversite vb) veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.

e)   Mevzuatta belirtilen, çocuklara ve gençlere yönelik diğer kültürel ve sosyal görevleri yapmak.

f)    Gençlerin ve çocukların karşılaşabilecekleri sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla; çocukların beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen, eğitsel ve beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği sosyal hizmet birimlerini açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

g)   Engellilerin ve altmış yaş ve üzeri yaşlardaki yaşlıların; sosyal, kültürel, eğitime yönelik aktivitelerden yararlandırılması amacıyla Aile Yaşam Merkezleri içerisinde hizmet birimleri açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Engelli vatandaşlarımızın aile yaşam merkezlerine ulaşımında kolaylık sağlamak     için gerekli tedbirleri almak. 

Aile Yaşam Merkezleri Şefliği

MADDE 11 – ( 1 ) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan aile yaşam merkezleri şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Aile yaşam merkezleri şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire Başkanlığının ve Şube Müdürlüğünün amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Aile Yaşam Merkezlerinin idari işlerini yürütmek.

b)   Aile Yaşam Merkezlerinde faaliyetlerini yürüten hizmet birimlerinin koordinasyonunu sağlamak.

c)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

d)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

e)   Şube Müdürlüğünün ambar giriş-çıkışlarını kontrol ederek gerekli iş ve işlemleri yapmak.

f)    Şube Müdürlüğünün, yıllık bütçesini ve yılsonu faaliyet-maliyet raporlarını diğer şeflikler ile koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak.

g)   Şube Müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak.

ğ)  Şube Müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

h)   Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

ı)  Şube Müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak. 

i)    Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

j)    Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Bilgilendirme ve Arşiv Şefliği

MADDE 12 – ( 1 ) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan bilgilendirme ve arşiv şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Bilgilendirme ve arşiv şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Şube Müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

b)   Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.

c)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

d)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

e)   Şube Müdürlüğünün ambar giriş-çıkışlarını kontrol ederek gerekli iş ve işlemleri yapmak.

f)    Şube Müdürlüğünün, yıllık bütçesini ve yılsonu faaliyet-maliyet raporlarını diğer şeflikler ile koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak.

g)   Şube Müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak.

ğ) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş-çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.

h)   Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

ı) Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

i)  Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Halkla İlişkiler Şefliği

MADDE 13 – ( 1 ) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan halkla ilişkiler şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Halkla ilişkiler şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Şube Müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

b)   Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.

c)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

ç) Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

d)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

e)   Şube Müdürlüğünün ambar giriş-çıkışlarını kontrol ederek gerekli iş ve işlemleri yapmak.

f)    Şube Müdürlüğünün, yıllık bütçesini ve yılsonu faaliyet-maliyet raporlarını diğer şeflikler ile koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak.

g)   Şube Müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmakM

ğ)  Şube Müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

h)     Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

ı) Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

i)   Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak. 

Gençlik ve Çocuk Hizmetleri Şefliği

MADDE 14 – ( 1 ) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan gençlik ve çocuk hizmetleri şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Gençlik ve çocuk hizmetleri şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Eğitim-öğretim çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik kurumsal eğitim desteği vermek.

b)   Gençlerin karşılaşabilecekleri sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla; gençlerin beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen, eğitsel ve beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği sosyal hizmet birimlerini açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek.

c)   Gençlerin ve çocukların gelişimlerini olumlu yönde geliştirici ve sosyalleşmelerine yönelik sosyo-kültürel faaliyetleri yürütmek.

ç) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile gençlerin ve çocukların sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyecek projeler üretmek, işbirliği protokolleri yapmak ve yürütmek.

d)   Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak.

Birimlerimiz
İlgili Sayfalar