• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı4-5 Etap Zemin Kat Başvuru Duyurusu

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-
2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen Yeni
Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile ilgili kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 4. ve 5. Etaplarda üretilen
konutların zemin katlarda yer alan 100 m² ve 80 m² ‘lik konutların kura ile belirlenmesine yönelik
etap farkı ve sözleşme sırası gözetilmeksizin 11 Etabın tamamında yer alan hak sahiplerinin
11.02.2019 tarihinden 01.03.2019 tarihi mesai bitim saatine kadar talep dilekçelerinin dikkate
alınması, anılan tarihlerin haricinde diğer dilekçelerin ve 120 m²’lik konutları için verilen talep
dilekçelerinin kabul edilmemesi hususunda;