• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

DuyurularYeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İLAN METNİ

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında  13.11.2018 tarih ve 1757 sayılı meclis kararı gereği gecekondusunu  31.12.2000 tarihinden önce yapmış olup, Kentsel Dönüşüm ilan tarihi olan 17.02.2006 tarihine kadar Resmi müracaatını emlak beyannamesi, vergi ödeme makbuzu, kaçak yapı tutanağı ve numarataj yazılarından en az birisi ile birlikte belgeleyen kaçak yapı maliklerinin talep etmeleri halinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Araplar Mahallesi Mamak/ANKARA adresinde kayıtlı B ve C Tipi 1+1 Sosyal konutlarından maliyet bedeli üzerinden adlarına konut tahsisi yapılacak olup tahsis edilen bu konutlar 5 yıl satılamayacak, tahsis edilen B ya da C tipi 1+1 konutun satış bedelinin %10’u peşin olarak alınacak, alınacak peşinattan kaçak yapının Kıymet Taktir Komisyon Raporundaki Enkaz+Ağaç bedeli peşinata sayılacak, Enkaz bedeli düşüldükten sonra kalan bedel Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez Veznesine peşin olarak ödenecek, tahsis edilen konutun peşinat alındıktan/uygulandıktan sonra kalan toplam miktarı 15 yıla tekabül eden 180 ayda eşit taksitlerle, her ayın son iş gününe kadar Belediye’ ye ödenecek, gecikme halinde 3095 sayılı kanuna göre belirlenen oranlarda faiz uygulanacak, belediyece tahsis edilen konutlar 5 yıl süreyle devredilemeyecek  kararı alınmış olup, başvuruların Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığına yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.