Metrica

2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Listesi

21 Eylül 2022 Çarşamba 11:47

Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi tarafından 21.08.2022 tarihinde tek oturum halinde gerçekleşen sınav sonuçları 05.09.2022 tarihinde adaylara duyurulmuş olup Belediyemizde 60 puan ve üzeri alan personel Belediyemiz web sayfasında ve portalda yayımlanmıştır.

Bu defa; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında 60 ve üzeri puan alanlardan, ilan edilen kadro sayısının 5 katı sözlü sınava alınmak üzere belirlenen gün ve saatte Belediyemiz 2. Katında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal ÇOKAKOĞLU makamında hazır bulunmaları ilanen tebliğ olunur.

2022 Yılı Görevde Yükselme Sözlü Sınav Listesi

2022 Yılı Unvan Değişikiği Sözlü Sınav Listesi