Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Dünya İtfaiyelerindeki teknolojik gelişmelere paralel olarak kendisini yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Daire Başkanlığı emrine bağlı; İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü, İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü, İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğü ve İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 8 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

Daire Başkanlığımız, Ankara’nın 25706 km2’lik il sınırları içerisindeki, 25 ilçesinde, 46 İtfaiye İstasyonunda, 252 araç ve 1159 personel ile 7/24 İtfaiye hizmeti vermektedir.

Teşkilat Şeması

[https://www.ankara.bel.tr/files/2023/01/06/b15e3b5eb944c9c1145f1f8a217287af.jpg]

Şube Müdürlükleri

1.     İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü

2.     İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğü

3.     İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü

4.     İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü

5.     İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

6.     İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

7.     İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

8.     İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü gerçekleşen itfai olaylara müdahale etmek, müdahale edebilmek için gerekli ortam, araç, gereç ve ekipmanları hazır tutmakla yükümlüdür.

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü; 3 Bölge Amirliği, Yangın Araştırma ve İstatistik Amirliği, Müdahale Amirlikleri, Garaj Amirliği, Ekip Amirliği ve46 İtfaiye Amirliğinden oluşmaktadır.

İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğü

İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğü, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince onaylı projelerin yerinde denetlenmesini sağlamak, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen mevcut ve yeni binalarda kurulacak olan işyerlerinin denetlenmesi, gelen talepler doğrultusunda yangın güvenlik önlemlerinin denetlenmesi işlerini yapmakla yükümlüdür.

İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğü; İtfaiye Önlem Amirliği ve Baca Hizmetleri Amirliğinden oluşmaktadır.

İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü

İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığınızın resmi iş akışını koordine etmek, kurumlarla Daire Başkanlığımız arasındaki yazışmaları yapmak, arşiv ve istatistikleri tutmakla yükümlüdür.

İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğü; Yazı İşleri Amirliği ve Personel İşleri Amirliğinden oluşmaktadır.

İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda her türlü satın alma ve muhasebe işlerini takip etmek, bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğü; Satınalma Amirliği, Ayniyat Amirliği ve Hesap İşleri Amirliğinden oluşmaktadır.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığımız personellerinin hizmet içi eğitime tabi tutulmaları, talep gelmesi halinde diğer kurum ve kuruluş personellerinin yangına müdahale ve arama-kurtarma konularında eğitilmeleri, örgün itfaiyecilik eğitimi kurumları ile olan işbirliğinin yürütülmesi ile halkın itfai olaylar hakkında bilinçlendirilmesi işlerini yapmakla yükümlüdür.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü; İtfaiye Akademi Amirliği, Hizmet İçi Eğitim Amirliği, Örgün Eğitim Amirliği, Dış Kurumlar Eğitim Amirliği, Spor ve İlk Yardım Eğitim Amirliğinden oluşmaktadır.

İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler arasında genel işleyişe dair koordinasyonu planlar, takip eder ve bilgilendirme işlemlerini sağlar. Belediyenin tüm birimleri ile koordinasyondan sorumludur. Daire Başkanlığının kurumsallaşma ile ilgili alt yapı çalışmalarını ve kurumsal yapının korunmasını sağlayan araştırma, geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon çalışmaları yürütür.

Komuta Amirliği ile AR-GE ve Halkla İlişkiler Amirliğinden oluşmaktadır.

İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

İtfaiyeye ait binaların, binalara ait makine ve teçhizatların, itfaiye araçları ve itfaiye ekipmanlarının bakım ve onarımının yapılmasını sağlar. Yeni kurulacak itfaiye istasyonlarının yerlerine ait planlama yapar. Planlanan itfaiye alanlarıyla ilgili projelendirme çalışmalarının yapılması ve bina yapımı için ihale süreçlerini takip eder.

Araç Bakım ve Onarım Amirliği, İnşaat ve Emlak Bakım Onarım Amirliğinden oluşmaktadır.  

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi (AYDES) programına afet anında veri girişlerini yapmak, İl Risk Azaltma Planındaki (İRAP) işleyişi yürütmek, dekontaminasyon görevlerini valilik ile iş birliği içerisinde yapmak, şehir dışında yaşanan afetlere müdahale etme görevlerini yürütür.

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü; Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Tim Amirliği, K9 Köpekli Arama Kurtarma Tim Amirliği, Arama Kurtarma Amirliği ve KBRN Tim Amirliğinden oluşmaktadır.