• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Alt-Üst Geçitler ve Köprülü Kavşaklarİstanbul Yolu A.O.Ç. Alt Geçidi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Devlet Yolu Demetevler A.O.Ç., Çiftlik Mahallesi ile Demetevler Mahallesi arasında yeralmaktadır. Altgeçidin içinden geçen İstanbul Devlet Yolu 2x3 transit trafiğe hizmet vermektedir. Bunun yanında, altgeçitin üzerinde tasarlanan hemzemin kavşak sinyalize yapısıyla A.O.Ç. - Demetevler Mahallesi geçişi ve tali hareketlere olanak sağlamaktadır.

Bunun yanında, sistem içinde, tarihi Çiftlik Köprüsü de korunmuştur.
A.O.Ç. Altgeçidi, üstten bitişik formda tasarlanmış cm derinliğinde 83 adet öngermeli prefabrik kirişten oluşmaktadır.

Hesap açıklığı 29.00m olan prefabrik kirişler H30-S24 hareketli yük sınıfına göre tasarlanmış olup, elastomerik kayar mesnetler üzerinde yeralmaktadır. Bunun yanında, elastik dolgu tipinde tasarlanan genleşme derzleri ile bağlantılı altgeçit yapısının betonarme döşemesi üzerinde çift kat su yalıtımı uygulanmıştır.

Köprü kenarayaklarını oluşturan “U” kesitli Betonarme Ano duvar-ları, cm derinliğinde temel betonu ile bağlanmıştır. “U” kesitli ano duvarları ile mafsal bağlantısı bulunan yaklaşım döşemesi sayesinde, kenarayak arkasında inşa edilen dolgu ile köprü tabliyesi arasında oluşabilecek farklı oturmalara karşı önlem alınmıştır.

Ayrıca, altgeçit içinde, gerek estetik gerekse trafik gürültüsünün önlenmesi amaçlı çelik cephe elemanları projelendirilmiştir.