• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Şehit Olanların Varislerine Sağlanan HaklarHangi Haklar Sağlanıyor

Bu simsiyah günlerde, şehit ailelerimize ve gazilerimize sağlanan hakları bir nebze olsun, onlara yardımcı olabilmek adına aktaracağız. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'larda belirlenen şehit ailelerine ve gazilerimize sağlanan haklar şöyle:
- Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (erbaş/er hariç)
- Nakdi tazminat ödenmesi
- Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) aylık bağlanması
- SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç)
- SGK tarafından emsal aylık bağlanması
- SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma
- SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç)
- SGK tarafından ek ödeme yapılması
- SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması
- Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması
- Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma
- Kardeş/çocuklarının askerlik hizmetlerinden muaf tutulması (erbaş/er, yedek subay için)
- Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi (erbaş/er hariç)
- Faizsiz konut kredisi verilmesi ve taksitle ev alınması
- Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması
- Şehit çocuklarının orta dereceli özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması
- Şehit çocuklarının Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması
- Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi
- Şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması
- Şehit yakınlarından birine (eş, çocuk, kardeş) istihdam hakkı verilmesi
- Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti
- Mesken Vergisi muafiyeti
- Gelir Vergisi indirimi
- Gümrük Vergisi muafiyeti
- Elektrik enerjisi ücret indirimi
- Su ücret indirimi
- Hususi Damgalı Pasaport verilmesi
- Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri
- Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları
- Şehit yakınlarının '18 Mart Şehitler Günü'nde İdari İzinli sayılmaları
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı verilmesi
- İlk destek yardımı ödenmesi
- Devlet Övünç Madalyası verilmesi
- Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma