• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıStratejik Amaçlarımız

  1. Ankara Büyükşehir belediyesinin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projelerinde halkın Taleplerine karşı daha duyarlı olmasını ve halkla yakınlaşmasını sağlamak, yapılan tüm faaliyetleriyle yatırımları halka etkili bir şekilde duyurmak, kent konseyleri aracılığı ile halkın görüş ve beklentilerini toplamak, Belediyenin tanıtım ve etkinliklerini gerçekleştirmek.
  2. Hizmetlerimizde verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla fiziki altyapı’ya bağlı olarak yazılım ve donanım altyapısını geliştirilecek, Nitelikli personel açığı giderilecek ve Daire başkanlığımız hizmetleri Toplam Kalite Standardı Belgesi’ne kavuşturulacaktır.
  3. Yönetimde şeffaflık öngörülebilirliği sağlamak için halkımızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerinden ve Alo 153 hattından yeterince yararlanması sağlanacak.
  4. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarının, dengeli bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
  5. İş stratejisi açısından yetkin ve uzman bir Daire Başkanlığı olmak, ileri yaklaşım ve yöntemleri benimsemek, değişimin öncüsü olmak, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülebilmesi için tüm personele hizmet içi eğitim sağlamak.