• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıHayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

Selim AYDIN

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat:8 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 22 68
Faks: (0312) 507 22 61

Hayvanat bahçesi şube müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11-(1) Hayvanat bahçesi şube müdürünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
21/06/2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5524 Sayılı Kanunla 5659 Sayılı Kanuna eklenen Ek: 1. Maddenin 3. Fırkası ve yine 5524 Sayılı Kanuna istinaden hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/07/2010 tarih ve 2175 sayılı kararı ile 25/05/2011 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince 19/10/2011 tarihinde devir alınan Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü adı altında yönetiminden sorumludur.
01.12.2014 Tarihinden itibaren 20.11.2014 Tarih ve 601-6660 sayılı karar gereğince Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Sincan Evcil Hayvanlar Parkı Ve Mesire Alanı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamış olup bu kapsamda görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapan ‘Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nün görev alanı; ilgili protokollerle devralınan Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan Hayvanat Bahçesi, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı ve Ankara’da kurulmuş, kurulacak her sınıftan hayvanat bahçesinin yönetimini kapsar.
b) Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge hazırlanır.
c) Şube Müdürlüğü görevlerini; 11/08/2007 tarihli Resmi Gazetenin 26610 sayılı nüshasında yayınlanan “Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütür.
ç) Şube Müdürlüğü adı geçen hayvanat bahçelerinin üçüncü şahıslara kiraya verilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi adına denetim ve kontrol görevlerini yürütür.
d) Mal ve hizmet alımlarında hak edişlerin yapılmasını sağlar ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılması için yazışmaları yapar.
e) İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı her sınıftan hayvanat bahçelerinin işletilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütür.