• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıVeteriner Şube Müdürlüğü

Paşa Enver BAYSA

Veteriner Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Hipodrom Cad. No:5  
Yenimahalle / ANKARA
Telefon    : (0312)  507 22 55
Fax : (0312)  507 22 61
Veteriner Tanıtım Filmi

MADDE.9-(1) Veteriner Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
10.07.2004 tarih ve5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,22.05.2003 tarih ve 4857 Sayılı İş Kanunu, 11.06.2010 tarih ve5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Toptan ve Parakende Satış Yerleri Yönetmeliği, 24.06.2004 tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 26.05.2006 tarih ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kararları ve 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı Yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesine verilen yetkiler ve sorumluluk alanları doğrultusunda insan, hayvan ve çevre sağlığı ile bu konularla ilgili eğitimler yapmak/yaptırmak.

1)İl Hayvanları Koruma Kuruluna katılmak, alınan kararları uygulamak ve uygulattırmak.
2)Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna katılmak, alınan kararları uygulamak ve uygulattırmak.
3)Şube Müdürlüğünün yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik esaslarına göre düzenleyeceği eğitim programlarını planlatmak ve düzenletmek.
4)Mal ve hizmet alımlarında hakedişlerin ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılmasını sağlamak.