• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıVeteriner Şube Müdürlüğü

Paşa Enver BAYSA

Veteriner Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Hipodrom Cad. No:5  
Yenimahalle / ANKARA
Telefon    : (0312)  507 22 55
Fax : (0312)  507 22 61
Veteriner Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi

Veteriner şube müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları

MADDE.9-(1) Veteriner şube müdürünün görev, yetki ve çalışma konuları:
Veteriner Şube Müdürünün görev, yetki ve çalışma alanları ; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Toptan ve Parakende Satış Yerleri Yönetmeliği, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 26.05.2006 tarih ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kararları ve 6330 Sayılı Yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesine verilen yetkiler ve sorumluluk alanları doğrultusunda insan, hayvan ve çevre sağlığı ile bu konularla ilgili eğitimlerdir.
Ayrıca;
a) İl Hayvanları Koruma Kuruluna katılmak, alınan kararları uygulamak ve uygulattırmak,
b) Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna katılmak, alınan kararları uygulamak ve uygulattırmak,
c) Şube Müdürlüğünün yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik esaslarına göre düzenleyeceği eğitim programlarını planlatmak ve düzenletmek,
ç) Mal ve hizmet alımlarında hak edişlerin ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılmasını sağlamak, veteriner Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumluluk alanındadır.