• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi BaşkanlığıMezarlıklar Şube Müdürlüğü

Yılmaz ERBİN

Mezarlıklar Şube Müdürü Vekili


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Karşıyaka 5. Kapı Ahmet Efendi Camii Yanı /Yenimahalle
Telefon: (0(0312)) 346 40 00
Faks: (0(0312)) 335 21 43

Mezarlıklar şube müdürlüğü Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile yürürlüğe konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yürütmek.
b) Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak.
c) Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe ve belde belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak.
ç) Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
d)Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat vermek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak,
e) Yasaların öngördüğü işgaliye harcını almak.
f) Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını yürütmek.
g) Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve
aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak.
ğ) Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil
alanların bakımının yapılmasını sağlamak.
h) Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin
yapılmasını sağlamak.
ı) Yasalar bildirimi zorunlu tutulan (ihbarı mecburi) hastalıklardan ölenlerin durumları defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri v.b. önlemlerin; defin ruhsatı veren kurumca alınmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenazelerinin nakledilmesine mani olmak.
i)Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış toplantılara katılmak, iç ve dış kuruluşlarla
koordinasyon kurmak, gerektiğinde İl Çevre Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantılarına katılmak.
i) Mal ve hizmet alımlarında hakedişlerin ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılması sağlamak.