• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan KURTOĞLUSağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Paşa Enver BAYSA

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 22 51
Faks: (0312) 507 22 61- 507 22 95
E-posta: [javascript protected email address]

Misyonumuz

Yasalar çerçevesinde Daire Başkanlığımızca oluşturulan programlar ile bütçeyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hedef kitle olan Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlık, çevre sağlığı, cenaze işlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak, sahipli sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, üremelerinin kontrol edilmesi ve sağlık sorunlarının giderilmesi çalışmalarını yürütmektir.

Vizyonumuz

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların; yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve bu amaçla hizmetin insana yapılmasını ilke edinerek toplum, çevre ve hayvan sağlığı sorunlarının yerinde ve zamanında giderilmesini sağlamaktır.

İlke ve Değerlerimiz

Toplum ve çevre sağlığı alanında atılımcı, örnek ve kalıcı çalışmalarla önder olmak. Değerlerimiz; İnsana saygı, dürüstlük, tarafsızlık, hoşgörülülük, şeffaflık ve kararlılık.

Stratejik Amaçlar

 1. Ankara’nın daha temiz bir çevreye, görselliğe ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde Katı ve Tıbbi Atıkların bertarafını sağlamak.
 2. Mesken, işyeri ve çevrenin gürültü kirliliğinden arındırılması ve gürültünün yasal sınırlara çekilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.
 3. Ankara Büyükşehir mücavir sınırları içinde bulunan Göl, kıyı, yüzeysel ve yer altı sularının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütmek.
 4. Ankara Büyükşehir mücavir sınırları içinde hava kirliliğinin takibi çalışmalarını yürütmek.
 5. Ankara Büyükşehir mücavir sınırları içinde konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek.
 6. Gıda üretim yerleri, depolama yerleri, taşıma araç-gereçleri, gıda satış yerleri ile su ve gıdaların asgari teknik ve hijyen koşullarına, yasalara uygunluğu yönünden kontrollerini yapmak.
 7. Ankara Büyükşehir mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların Sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak.
 8. Gıda, su, temizlik maddesi, atık su, benzin, motorin, fuel-oil, kömür ve diğer çevre kirleticileri numune analizlerinin yapıldığı Laboratuar’ın; araç-gereç yönünden günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve akredite olarak referans Laboratuar statüsüne kavuşturulması.
 9. Ankara Büyükşehir mücavir alan sınırları içinde yaşayan sahipsiz hayvanların sağlık ve barınma sorunlarının çözümü çalışmaları yapmak.
 10. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çerçevesinde mevcut mezbahaların mevzuatlara uygunluğunu sağlamak.
 11. Mezarlıkların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
 12. Halen Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyelerde çalışan 657 sayılı yasaya tabi Memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yanında 657 sayılı yasaya tabi diğer Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan memur ve emeklileri, Bağ-Kur çalışanlarına ve emeklileri, ayrıca 65 yaş haddinden yararlanan vatandaşlar ile kendinden ücretli tüm vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin; Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altına girerek tüm sosyal güvenlik kapsamındaki kişileri de içine alacak şekilde hizmet alanını genişletmek, hastane hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumundaki yapıya kavuşturmak, daha üst standartlara ulaşmak ve hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yürütmek.
 13. İhtiyaç duyulan teknolojik donanımın, fiziki yapının eksiksiz sağlanması ve çalışan personelin; güncel mesleki ve hizmetle ilgili diğer bilgilerle donatılması, proje, vizyon ve ufuk geliştirici eğitimlere katılmaları sağlanarak hizmetlerin kalitesi ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik eğitim ve seminerler tertip etmek.
 14. Hizmet ve çalışanların kalitesini en üst düzeye çıkarmak.
 15. Öngörülemeyen veya önceden planlanmamış toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren hizmet projelerini yerine getirmek.