• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

14 Eylül 2017, Perşembe

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YETKİ VE SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN, SPOR KULÜPLERİNİN KULLANIMINA TAHSİS EDİLEN VEYA İŞLETMEYE VERİLEN SPOR SAHALARI İLE MÜŞTEMİLATLARINDAKİ KALICI VE DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ MAHAL İLE MALZEMELERİN BAKIM VE TADİLATLARINI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

POLİS MERKEZ AMİRLİĞİ BEŞTEPE’YE YAPILACAK

         meclis_330_15052014.jpgSpora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yine Başkent sporuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan ve spor kulüplerinin kullanımına tahsisi yapılan veya işletmeye verilen spor sahaları ve müştemilatlarında kalıcı ve demirbaş niteliğindeki mahal ve malzemelerin bakım ve tadilatları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından yapılacak.

          Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığındaki toplantısında konuyla ilgili olarak görüşülen Başkanlık Yazısı, üyelerin “oybirliği”yle kabul edildi.

POLİS MERKEZİ BEŞTEPE’YE…

         Toplantıda ayrıca; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Atatürk Orman Çiftliği arasında yapılan 11.10.2012 tarihli protokol çerçevesinde Yenimahalle ilçesi, Gazi Mahallesi’nde Atatürk Orman Çiftliği’ne ait arazi üzerinde 1000 metrekare inşaat alanı olan Polis Merkezi Amirliği Binası’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldığı Başkanlık Yazısı da ele alındı.

Başkanlık Yazısı’nda; Ankara 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca,  Polis Merkezi Amirliği yapılacak alanın, 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Park Alanı” olarak planlandığı, bu sebeple de sözkonusu alan için plan değişikliği yapılması halinde bir değerlendirme yapılabileceğinin ifade edildiği vurgulandı.

Söz konusu alana polis merkezi binası yapılamadığı için Polis Merkezi Amirliği Binası’nın Yenimahalle İlçesi Beştepe Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait olan ve “Karakol Alanı” olarak ifade edilen araziye yapılabilmesinin teklif edildiği Başkanlık Yazısı da yine “oybirliği” ile karara bağlandı.