• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Veteriner Şube MüdürlüğüŞikayet Değerlendirme ve Projeler Şefliği

(5) Şikayetdeğerlendirme ve projelerşefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Şube Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili dilek ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek ve takibini yapmak.
2)Şube Müdürlüğüne gelen şikayet ve önerilerin yasal mevzuatta belirtilen süre içerisinde çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
3)Şube Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili projeler oluşturmak ve/veya tasarlanan proje ve planlamaların takibini yapmak.
4)Şube Müdürlüğüne gelen resmi yazı, dilekçe ve Alo 153 Mavi Masa şikayetlerini çözüme kavuşturmak.
5)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapmak.
6)İlgili maddelerdeki hükümlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda şube müdürüne karşı sorumludur.