• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Veteriner Şube MüdürlüğüHayvan Sağlığı Şefliği

(2) Hayvan sağlığı şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Hayvan hastanesi, hayvan sağlık merkezleri ve poliklinikleri kurulmasına yönelik teklifte bulunmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
2)Kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemekle ilgili çalışmalar yapmak.
3)Başıboş hayvanların üremelerini kontrol altına alma çalışmalarını yapmak.
4)Başıboş hayvanların korunması, kontrolü ve rehabilitasyonu için hayvan barınakları yapılması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
5)Sahipsiz hayvanların elektronik ortamda kayıtlarını tutmak ve takip etmek.
6)Tedavileri yapılan, kısırlaştırılan, kayıt altına alınan ve geçici bakım evinde bulunan hayvanların sahiplendirme çalışmalarını yapmak.
7)Evcil sahipli hayvanların sokağa terklerini önlemek amacıyla çalışmalar yapmak.
8)Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda halkı ve hayvan sahiplerini aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.
9)İlimiz sınırları içerisinde sokaklarda trafik kazası ve benzeri durumlarda acil tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının tedavilerini yaptırmak.
10)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapmak.
11)Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tedavi edilmesi ve kayıt altına alınması, rehabilite edilmesi iş ve işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak.
12)Klinik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli ilaç, malzeme ve ekipmanın teminini ve kullanıma hazır tutulmasını sağlamak.
13)Veteriner hekim ve hayvan bakıcılarının işgücü yeter sayılarını belirleyerek, bu personellerin görevlerini talimatlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını, sorumluluk alanlarını, çalışma programlarını ve barınakların bakım ve temizliğini denetlemek.
14)Belirli periyotlarla ve mevsimine göre belediyemize bağlı olan geçici bakımevi ve barınakların hayvan yemi ihtiyacını belirlemek, yemlerin zamanında temini için ilgilileri bilgilendirmek, eksiksiz alımlarını ve depolanmalarını sağlamak ve sonrasında denetlemek.
15)İlgili maddelerdeki hükümlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda şube müdürüne karşı sorumludur.