• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıAile Yaşam Şube Müdürlüğü

Murat BOZDAĞ

Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Hipodrom Caddesi No: Kat:11
Yenimahalle/Ankara
Telefon   :

(0312) 507 24 48

Fax : (0312) 507 23 74

Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğü

MADDE 10 – (1) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü; 1 adet şube müdürü ile Aile Yaşam Merkezleri Şefliği, Bilgilendirme ve Arşiv Şefliği ve Halkla İlişkiler Şefliği olmak üzere bağlı 3 adet şeflik ve yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğünün çalışma konuları,
Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, belediyenin görev ve yetkilerini düzenleyen ilgili maddelerinde belirtilen gençlere, çocuklara, yaşlılara ve engellilere yönelik tüm faaliyetleri yapmakla yükümlüdür.
a) Çocuklara yönelik, beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, eğitsel, beceri kazandıran serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiği hizmet birimlerini açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek,
b) Ankara’da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak, çocukların ülkesinin ve milletinin milli, manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmelerinin sağlanması için meclisler ve platformlar kurmak ve faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek,
c) Madde bağımlı çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik rehabilitasyon merkezi açmak ve faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Tüm çocukların ve gençlerin gelişimlerini olumlu yönde geliştirici, eğitimlerine, sosyalleşmelerine yönelik her türlü sosyal, kültürel, eğitime yönelik, sağlık, beslenme ve spor amaçlı kurumlar açmak, İşletmek ve organizasyonlar yapmak,
d) Çocuklara ve gençlere Yönelik Hizmetleri; gerektiği zamanlarda ulusal (milli eğitim, üniversite vb) veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,
e) Mevzuatta belirtilen, çocuklara ve gençlere yönelik diğer görevleri yapmak
f ) 60 yaş ve üzeri yaşlardaki yaşlılara ve engellilere ulaşılması, onların tespit edilmesi ve hizmetler aracılığıyla yaşlıların ve engellilerin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik bakımından desteklenmesi, problemlerin çözümünde rehberlik edilmesi ve her türlü ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmet merkezi, lokal, vb birimleri kurmak ve faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri yapmak,
g) 60 yaş ve üzeri yaşlardaki yaşlıların ve engellilerin sosyal, kültürel, eğitime yönelik aktivitelerden yararlandırılması amacıyla hizmet birimleri açmak ve faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri ve engellileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek,
h) Engelli vatandaşlarımızın aile yaşam merkezlerine ulaşımında kolaylık sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
ı) Sosyal, kültürel vb konularda organizasyonlar ve kutlama programları yapmak,
i) Yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetleri; gerektiği zamanlarda ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.
j) Yönetmeliklerine uygun olarak, hizmetlerin verilmesini sağlamak
k) İlgili mevzuatta belirtilen yaşlılara ve engellilere yönelik diğer görevleri yapmak,

Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğü, aile yaşam merkezleri şefliği
MADDE 11 – (1) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan aile yaşam merkezleri şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Aile yaşam merkezleri şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları,
a) Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Şube Müdürlüğünün idari işlerini yürütmek,
b) Şube müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek,
c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek
ç) Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
d) Şube müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
e) Şube müdürlüğünün ambar giriş-çıkışlarını kontrol ederek gerekli iş ve işlemleri yapmak,
f) Şube müdürlüğünün, yıllık bütçesini ve yılsonu faaliyet-maliyet raporlarını diğer şeflikler ile koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak,
g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,
ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek,
ı) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,
i) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek,
j) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak,

Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğü, bilgilendirme ve arşiv şefliği
MADDE 12- (1) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan bilgilendirme ve arşiv şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgilendirme ve arşiv şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları,
a) Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek,
b) Şube müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek,
c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek
ç) Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
d) Şube müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
e) Şube müdürlüğünün ambar giriş-çıkışlarını kontrol ederek gerekli iş ve işlemleri yapmak,
f) Şube müdürlüğünün, yıllık bütçesini ve yılsonu faaliyet-maliyet raporlarını diğer şeflikler ile koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak,
g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,
ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek,
ı) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,
i) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek,
j) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğü, halkla ilişkiler şefliği
MADDE 13- (1) Aile yaşam merkezleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan halkla ilişkiler şefliği yeteri kadar, memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Halkla ilişkiler şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları;
a) Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek,
b) Şube müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek,
c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek
ç) Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
d) Şube müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
e) Şube müdürlüğünün ambar giriş-çıkışlarını kontrol ederek gerekli iş ve işlemleri yapmak,
f) Şube müdürlüğünün, yıllık bütçesini ve yılsonu faaliyet-maliyet raporlarını diğer şeflikler ile koordineli bir şekilde çalışarak hazırlamak,
g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,
ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek,
ı) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,
i) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek,
j) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak

Birimlerimiz
İlgili Sayfalar