Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaşkanlığıYapım Onarım Şube Müdürlüğü

Nurcan ŞENOL

Yapım Onarım Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Yahya Kemal Cad. Tarsus sok. No:32 / 1 Yenimahalle / Ankara
Telefon: (0312) 344 59 44

Görev ve Sorumlulukları

 1. Yeşil alanların yapım ve onarımı,  ağaç budama-bakım ve nakilleri ile bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek.
 2. Şube Müdürlüğü idaresindeki marangozhane, elektrikhane, su tesisat, boyahane, duvarhane, demirhane, lastikhane atölyelerinin çalışmalarını yönlendirmek, programlamak, sevk ve idare etmek.
 3. Daire Başkanlığımızca yaptırılan park, bahçe ve yeşil alan düzenlemeleri için gerekli olan gübre, toprak vb. malzemeleri temin etmek ve dağıtımını yapmak Belediyenin kutlama tören vb. Faaliyetlerinde tören alanlarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve bunun için diğer birimlerle koordineli çalışarak destek sağlamak. Daire Başkanlığının yeşil alanlar için kışlık gübre nakil ve yüklenimini yapar. Kamu Kurumlarından gelen malzeme ve çevre düzenlemeleri ile ilgili talepleri değerlendirmek.
 4. İş güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Yapım Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Kamuya ait eğitim, dini tesisler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvurularını değerlendirerek gelen raporlar  doğrultusunda program yapar. Yapılan program gereği proje hazırlayarak çalışmalarını yürütür. Daha önce bahçe tanzimi yapılmış bu yerlerin eksik görülen donanımlarını tamamlar.
 2. Kent içinde atıl durumda bulunan küçük ve bakımsız alanları, yol , kavşak ve köprü kenarları ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanları yeşil alan ve/veya dinlenme parkı olarak düzenler. Vatandaşların bu konudaki dilek, şikayet ve önerilerini değerlendirerek diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

Onarım Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Ağaç söküm - nakil  araçları ekibinin programını yapar. İşleri yönlendirerek sevk ve idare eder.
 2. Parklar, caddeler, inşaat alanları, kamulaştırılmış alanlarda sökümü, nakli ve budanması gereken ağaçların tespitini yaparak , program dahilinde söküm ve nakil işlemlerini gerçekleştirir.
 3. Vatandaşlardan gelen ağaç söküm, nakil ve budama  talepleri ile ilgili başvuruları değerlendirerek gerekli tespit ve çalışmaları yapar.
 4. Vatandaşa ait olup geniş cephesi caddelere veya boş alanlara bakan bahçelerde bulunan ağaçların elektrik tellerine temas eden ve tehlike arz eden dallarının alımı veya bahçedeki kurumuş ağaçların kesilmesi ile ilgili başvuruları değerlendirerek gereğini yapar.

Parklar Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Büyükşehir Belediyesi’ne  ait park ve yeşil alanların, yıllık yapılan bakım ihalesi kapsamına alınmayanları ile  iki ihale arasında oluşabilen zaman aralığında mevcut parkların sulama, temizlik,koruma işlerini yürüterek kontrolünü yapar.
 2. Uhdesinde bulunan parklarda tahrip olmuş çim alanların yeniden ekilmesini sağlar, kurumuş ağaçların budamasını yaptırır,çiçek parterlerinde yazlık- kışlık çiçeklerin dikimini gerçekleştirir, mevcut çocuk oyun aletleri-bank- çöp kutusu-aydınlatma elemanları ile ilgili gerekli tespitleri yaparak ilgili birimlerle işbirliği halinde eksikleri giderir, onarım ve boya işlerini yaptırır.
 3. Vatandaşların parklar hakkındaki her türlü şikayet, dilek ve önerilerini değerlendirerek gereğini yapar.
 4. Parklarda  düzenlenecek etkinliklerle ilgili başvuruları değerlendirerek gerekli izni düzenler.
 5. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park- bahçe, cadde ve çeşitli alanlarda bulunan ağaçların yazlık ve kışlık ilaçlaması ile birlikte yeşil alanlarda bulunan yabani ot mücadelesi yapar.
 6. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ağaç ilaçlaması ile ilgili taleplerini değerlendirir ve cevaplar.

Atölyeler Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Daire başkanlığı bünyesinde ve Yeşil alan yapım şube müdürlüğü idaresinde çalışan marangozhane, elektrikhane, su tesisat, boyahane, duvarhane, demirhane, lastikhane atölyelerinin çalışmalarını yönlendirir, programlar, sevk ve idare eder.
 2. Atölye içerisinde çalışan personelin çalışma programını hazırlayarak yönlendirme ve kontrolünü sağlar. Kullanılacak malzemelerden eksik olanlarını belirleyerek alımı  için gerekli işlemleri yapar.
 3. Müdürlüğümüzce yeni yapılacak park, bahçe ve yeşil alanlarda elektrik, su tesisat ve malzeme montaj işlerini, mevcut alanlarda ise tamir, arıza gibi tadilat işlerini yürütür