• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube MüdürlüğüBazı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları Hakkında Genel Bilgi ve Son Durum50. Yıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 3281 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ankara Hukuk Fakültesi’nin güneydoğusunda ve İncesu deresi civarında, 50. Yıl Parkı ile bitişik alanda yer almaktadır. Yaklaşık olarak 1.160.000 m² alanı kapsamaktadır. İmar Planları onay aşamasındadır.

Lodumlu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 542 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin batısında Eskişehir Yolu kenarında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 6.000.000 m² alanı kapsamaktadır. Başkentin Sağlık Kampusu olarak hedeflenmiştir. İmar Planları Sağlık Bakanlığınca hazırlatılmaktadır.

İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 35.600.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneydoğu tarafında bulunmaktadır ve İmrahor Vadisi boyunca uzanmaktadır. 7 etap halinde hazırlanmaktadır. 1. etap olan Büyükesat Vadisi planlanmıştır. Parselasyon aşamasındadır.

Yakupabdal-Karataş-Yaylabağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 1642 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 36.000.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneydoğu tarafında, Ankara Çevre Otoyolu’nun doğu tarafında bulunmaktadır. Sınır onayı yapılmıştır. Planlanma öncesi analiz aşamasındadır.

Güneytepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 1648 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 600.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güney tarafındadır. Turan GÜNEŞ Bulvarı ile Doğukent Caddesinin kesişim alanının doğusunda yer almaktadır Sınır onayı yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanlara ilişkin mülkiyet probleminin çözümünü takiben planlama çalışmaları başlayacaktır.

Merkezi İş Alanı (MIA) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2005 tarih ve 1964 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 1.300.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşke merkezinin, Ulus’un ve Kazım Karabekir Caddesinin kuzeybatısında Yeni Sanayi Bölgesi üzerinde bulunmaktadır. 2 Etaplıdır. MIA 1.etapta planlama çalışmaları (parselasyon planı) sürdürülmektedir MIA 2. etapta ise alanında 1/1000 uygulama imar planı ve parselasyon planı tamamlanmıştır. Projeyi hayata geçirmek için Büyükşehir Belediyesi, TOBAŞ, ATO ortak çalışma yapmaktadır.

Alüminyumcular (Ovacık) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2005 tarih ve 2229 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 779.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin kuzeyinde bulunmaktadır. Çevre Otoyolu ile Ovacık kavşağının kuzeybatısında yer almaktadır.İmar planları tamamlanmıştır. Uygulama aşaması özel sektör tarafından takip edilecektir.

Kasalar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarih ve 2533 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 2.300.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşke merkezinin, Ulus’un ve Eşref Bitlis Caddesinin kuzeybatısında, Etlik SSK hastanelerinin bulunduğu alan üzerindedir. İmar planları tamamlanmıştır. İnşaat aşamasına geçilmiştir.

Göksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2005 tarih ve 2532 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 6.500.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin batı tarafında, Göksu Parkını da kapsayacak şekilde kuzeydeki alanlar üzerinde yer almaktadır. Alanda jeolojik etüd çalışmaları tamamlanmıştır. Planlama çalışmaları onay aşamasındadır.

Doğukent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2005 tarih ve 2238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 7.580.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin doğu tarafında, Ankara Çevre Otoyolunun güneydoğu tarafında yer almaktadır. Planlar tamamlanmıştır. İnşaat aşamasına geçilmiştir.

Şirindere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 2669 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 137.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneybatı tarafındadır. Karakusunlar Mahallesinde ve ODTÜ yerleşkesinin batısında yer almaktadır. 1/5000 ölçekte sınır onayı yapılmıştır. Planlama için analiz aşamasındadır.

İncek-Taşpınar-Kızılcaşar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 3279 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 22.350.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneybatısında yer almaktadır. İncek, Taşpınar ve Kızılcaşar mahallelerin alanlarını kapsamaktadır Planlama çalışmaları devam etmektedir.

TOBB Lodumlu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 3283 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 143.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı Lodumlu 5502 ada 1 parseli kapsamaktadır. Planlama çalışmaları devam etmektedir.

TOBB Söğütözü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2005 tarih ve 3280 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 437.000 m² alanı kapsamaktadır. Planlama çalışmaları devam etmektedir.

BHA-Hipodrum Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1439 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 2.000.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşke merkezinin, Ulus’un ve Kazım Karabekir Caddesinin kuzeybatısında Atatürk Kültür Merkezi Bölgesi üzerinde bulunmaktadır. Planlama çalışmaları tamamlanmıştır.

Beynam Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1438 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 9.300.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneydoğusunda yer almaktadır. Sınır onayı yapılmıştır.

Ahlatlıbel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 1457 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 63.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneybatısında yer almaktadır. İnşaat aşamasına gelinmiştir.

Saklıkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2006 tarih ve 1990 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 12.050.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin kuzeybatısında, Çevre Otoyolu kuzeyinde Susuz köyü güneyinde, Karacakaya köy yerleşik alanının batısında yer almaktadır. Analiz aşaması bitmiş, imar planları onaylanmıştır. Parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir.

Şükriye Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2006 tarih ve 2019 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 196.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşke merkezinin kuzeydoğusunda, Ulucanlar ve Ankara Hastanesi etrafındaki alanlarını kapsamaktadır. Sınır onayı yapılmıştır.

Tanyeli Kavşağı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2006 tarih ve 2215 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 96.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı, Ankara kent yerleşkesinin güneyinde yer almaktadır. Konya yolu ile Çetin Emeç Bulvarı kesişim alanında bulunmaktadır. Sınır onayı yapılmıştır.

Karakusunlar (Semazen) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarih ve 2316 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 64.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı Konya Yolu üzerinde yer almaktadır. Plan onaması yapılmıştır.

Güneykent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2006 tarih ve 2749 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 38.000.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje Alanı Gölbaşı Tulumtaş mahallesinde yer almaktadır. Sınır onaması yapılmıştır.

TCDD Güzergahı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2006 tarih ve 2965 sayılı kararı ile onaylanmıştır. TCDD’nin Sincan’dan başlayan ve Mamak istikametine doğru uzanan hattı boyunca ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanıdır. Yaklaşık olarak 59.350.000 m² alanı kapsamaktadır. Sınır onaması yapılmıştır.

Anadolu Bulvarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2006 tarih ve 2974 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 50.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı Anadolu Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Sınır onaması yapılmıştır.

Bilkent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 16.690.000 m² alanı kapsamaktadır. Proje alanı Bilkent’te yer almaktadır. Sınır ve plan onayı yapılmıştır.

Temakent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yaklaşık olarak 27.800.000 m² alanı kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Yurtçu, Ballıkuyumcu ve Alçı (köyleri) mahalleleri sınırları içinde yer almaktadır Sınır ve imar plan onayları yapılmıştır. İtirazlar değerlendirilme aşamasındadır.

Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih ve 495 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Çukurambar Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Yaklaşık olarak 964.000 m² alanı kapsamaktadır. İmar planları onaylanmıştır. Parselasyon planı aşamasındadır.

Tilkiler Çiftliği Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 802 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, Macun Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır Yaklaşık olarak 2.240.000 m² alanı kapsamaktadır. Sınır ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır.

Fatih Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 799 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Ayaş Yolu etrafında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 2.200.000 m² alanı kapsamaktadır. Sınır ve imar planları onaylanmıştır.

İstanbul Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2007 tarih ve 1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı İstanbul Yolu sanayi alanları etrafında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 3.650.000 m² alanı kapsamaktadır. Sınır onayı yapılmıştır.