• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıYol ve Asfalt Şube Müdürlüğü

Mustafa MUTLU

Yol ve Asfalt Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres :

 Hipodrom Cad.No:5 B Blok
 Yenimahalle / ANKARA

Telefon :  (0312) 211 05 47
Son Projeler

ODTÜ - Konya Yolu Bağlantısı

Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü

MADDE 10- (1)Şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli, verimli bir biçimde Daire Başkanının emirleri doğrultusunda çalışmak,

b) Şube Müdürlüğünün kısa, orta, uzun vadeli çalışma programını hazırlamak, bu doğrultuda gereken araç-iş makinesi, malzeme ve personel teminini sağlayarak, plan, program dahilinde çalışmaları sürdürmek,

c) Şube Müdürlüğü’ne bağlı şeflerin iş disiplini ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,

ç) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler ile ilgili AR-GE çalışmalarını yaptırmak ve gerekli mesleki eğitimleri aldırmak,

d) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların açım, asfalt yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak. Ayrıca kış aylarında kar ve buzla mücadele etmek,