• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığıİş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ahmet AYBORAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres : Zübeyde Hanım Mahallesi
Etlik Cad.No:39 Kat:4 
Yenimahalle / ANKARA
Telefon :  0312 507 3209
 0312 507 3286 
Faks :  0312 507 3284
e-posta :  ahmet.ayboran(at)ankara.bel.tr

MADDE 14-(1) Şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 20/06/2012 tarih ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri kapsamında belediyemize bağlı birimlerde sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazandırılmasını sağlamak, rehberlik etmek,
b) İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin belediyemize bağlı daire başkanlıkları veya birimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla işveren/işveren vekili tarafından yerine getirilmesi amacıyla,yapmış olduğu tüm çalışmaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kontrol etmek, gerekirse denetlemek,
c) Belediyemize bağlı Daire Başkanlıklarında ve birimlerinde görevlendirilen, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, diğer sağlık personellerinin ve İSG kurullarının birimlerdeki İSG çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygunluğunu kontrol etmek, denetlemek ve sürekliliğini sağlamak,
ç) c Bendin de bahsedilen hususları, birimlerden işveren/işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi tarafından yapılan İSG faaliyetleri, çalışmaları gelen bilgi, belge ve dokümanlara göre incelemek, kontrol etmek, denetlemek ve sonuçlarını başkanlık makamına bildirmek,
d) Şube müdürlüğünün çalışma plan ve programını hazırlamak, bu doğrultuda gereken araç, gereç, malzeme ve personel teminini sağlayarak, plan ve program dahilinde çalışmaları sürdürmek.
e) Şube müdürlüğüne bağlı şeflerin iş disiplini ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,
f) 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında belediyemize bağlı daire başkanlıklarında veya birimlerinde görev alan veya görev alacak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin görevlendirmesini ve görev süresinin güncellemesini yapmak için başkanlık makamından olur almak.

Temel__Sal_ve_Gvenlii_Rehberi.jpg Eitim_Rehberi.jpg Acil_Durum_Plan_Rehberi.jpg
Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği Rehberi
Eğitim
Rehberi
Acil Durum Planı
Rehberi
Risk_Deerlendirme_Rehberi.jpg _Sal_ve_Gvenlii_Kurul_Rehberi.jpg  
Risk Değerlendirme
Rehberi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurul Rehberi