• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıNumarataj Şube Müdürlüğü

Abdulkadir TEZCAN

Numarataj Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres : Hipodrom Caddesi No:5
A Blok Zemin Kat
Yenimahalle/Ankara
Telefon 

(0312) 507 30 40 - 507 30 41

Fax : (0312) 507 30 43 
E-Posta
 
:
 
numarataj(at)ankara.bel.tr
 
2017 Numarataj Ücretleri

2017nmrtj.jpg

Haberler

Numarataj Şube Müdürlüğü

MADDE 11- (1)Şube Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara vermek ve alanda tabelaların akılması işleri yürütmek,

b) Oluşturulacak yeni mahallelerle ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak,

c) Şube müdürlüğü ile ilgili ihale işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak,

ç) Daire Başkanının onayına sunmak, Yapılan ihalelerin denetim ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek hak ediş raporlarını hazırlamak ve kabul işlemlerini yürütmek,

d) Seçim kanunlarına göre İlçe Seçim Kurullarına ait seçmen sandıklarını muhafaza etmek, belirlenen adreslere dağıtmak ve toplatmak. Seçmen kütüklerine esas olmak üzere binalara, sokak cadde ve bulvarların kılavuz cetvellerini İlçe Seçim Kurullarına vermek,

(2)  Arşivleme ve Veri Akış Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Şube Müdürlüğünün faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birimler arası koordinasyonu sağlamak,

b) Şube müdürlüğü içi ve dışı kurum ve kuruluş ve şahıs yazışmalarını takip etmek ve arşivlendirmek,

c) Memur işçi ve sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri düzenli olarak yapmak. İhtiyaçların tespiti, takibi ve ilgili birimlere ulaştırarak teminin sağlamak,

ç) Aylık ve yıllık faaliyetleri derleyerek, kayda geçirmek, ilgili birimleri bilgilendirmek,

d) Şube Müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,

 

           (3)Harita Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Numarataj çalışmaları için gerekli olan, ilçelere ve mahallere göre haritalar hazırlamak,

b) Ulusal adres veritabanına işlenmiş cadde, sokak ve bulvarları haritalara işleyerek, güncel tutulmasını sağlamak,

c) Diğer kurumlar ve muhtarlıklar tarafından talep edilen mahalle haritalarının çıktılarını hazırlamak,

ç) Şube Müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,

 

(4) Numarataj Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak,  tabelalarını yapmak ve alanda uygulamak,

b) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelaların üretimini yapmak, yaptırmak ve alanda uygulamak,

c) Alanda uygulanan numarataj çalışmasını, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralanın (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanına işlenmesini yapmak,

ç) Yüksek Seçim Kurulu tarafından Belediyeye verilen seçim sandıklarının seçim zamanlarında dağıtımı ve geri toplama işlemini yapmak,

d) Kurumların ve şahısların (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanında adresle ilgili başvuruları tetkik edip cevaplandırmak,

e) Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak,

f) Ulusal adres veritabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak,