• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığıİhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Tuncay YILMAZ

İhale ve İdari İşler Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 22 03
Faks: (0312) 507 21 74

İLKELERİMİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, stratejik planlamada belirlenmiş olan vizyon, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleşebilmek için bir dizi politikalar geliştirilmiştir:

 1. Vatandaş memnuniyet oranını arttırmak,
 2. Hizmetlerde devamlılığı sağlamak,
 3. Yapılacak ihalelerde belediyenin imkânlarını da kullanarak en ucuz maliyeti ortaya çıkarmak,
 4. Stratejik planlama uygulamak,
 5. Harcamaları stratejik planlamaya uygun olarak yapmak
 6. Çevreyi korumak, güzelleştirmek,
 7. Kentte estetiğe önem vermek,
 8. Yapılan işlerde denetimi önemli kılmak,
 9. İş analizini ve görev tanımını yapmak,
 10. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamını oluşturmak,
 11. Çalışanın memnuniyetini artırmak,
 12. Hizmet içi eğitime önem vermek,
 13. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak.
   

AMAÇ VE HEDEFLER

Misyonumuz

Yasalar çerçevesinde Daire Başkanlığımızca oluşturulan yatırım programını ve bütçeyi en etkin ve verimli biçimde kullanarak hedef kitlemizin yaşamsal alanlarındaki, fiziki alt yapı gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılama ve çağdaş yaşanılabilir bir çevre sunmaktır.
Yasa ve yönetmeliklerin koyduğu hükümleri ve yetkileri kullanarak en etkin ve verimli biçimde hedef kitleye hizmet sunmak.

Vizyonumuz

Çalışmalarımızda vatandaşın memnuniyetini sürekli kılarak, hizmetlerden yararlanmaya ve onların da uygulamaya katılmasını sağlayarak,  gelecek nesil için yatırım yaparak hizmetin halka sunulmasında, adalet ve eşitliğin sağlanması hizmet ilkemizdir. Vatandaşa taleplerinde olmazları değil olabilirlikleri ön planda sunmak, vatandaş (müşteri) memnuniyetini sağlamak için sonuçlanmayan şikâyet kalmayacak şekilde alt yapıyı kurarak koordineli bir şekilde çalışarak, şikâyetleri çözüme kavuşturmak ve vatandaşı sonuçtan bilgilendirmek.

Çalışmalarımızda kurum ve kişilerin memnuniyetini sürekli kılmak, hizmeti sağlıklı ve zamanında sunmak, adalet ve eşitliğe uymak, vatandaş şikâyet ve dileklerini yasa ve yönetmeliklerin hükümlerince yerine getirmek, memur etiğine uymak.

Değerler

Doğal Çevreye Saygı

Zamanında Hizmet

Yararlılık ve Verimlilik

Ergonomik ve Ekonomiklik

Koordinasyon ve İşbirliği

İlkeler

Doğal çevreye saygılı olmak.

Zamanında ve hızlı hizmet sunmak.

Yararlı ve verimli hizmet sunmak.

Ergonomik ve Ekonomiklik.

Koordinasyon ve İşbirliği esastır.

İlgili Sayfalar