• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıAYKOME Şube Müdürlüğü

Selahattin ÇETİN

AYKOME Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Hipodrom Cad. No:5  
Yenimahalle / ANKARA
Telefon    : (0312)  507 21 00
Fax : (0312)  507 21 41
Kurumlar İçin Altyapı Yatırım Programı

aykome_kapak.jpg

DUYURULAR

*Belediyemiz tarafından yapılan yaya kaldırım inşaları sırasında kaldırım altına döşenen boş boruların kullanılması halinde üst zemin bedelinin  her yıl belirlenen zemin tahrip ücretinin %70 oranında alınmasına karar verilmiştir.

*AYKOME Müeyyideler Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Bendine istinaden 2018 yılında uygulanacak bedel 3500 TL olarak belirlenmiştir.

 

* Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 06.06.2018' de yapılan 358nolu Genel Kurulunda aşağıdaki belirtilen kararlar alınmıştır.

1- Yeni sezon için alt yapı kurumlarının plan ve programlarını düzenlemelerine, devam eden
altyapı çalışmalarının AYKOME Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği çerçevesince
yapılmasına ve çalışmaların hızlandırılarak tamamlanmasına,
2- Emniyet ve trafik tedbirleri alındıktan sonra çalışma yapılmasına,
3- Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre çalışma yapılmasına,

Toplantıya katılan kuruluş ve yetkililerince karar verilmiştir.

AYKOME 358 nolu genel kurul kararı

Görev ve sorumluluklar
MADDE 9- (1) AYKOME şube müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanı veya görevlendirdiği kişinin Başkanlığında faaliyet gösteren AYKOME’nin kanunlar ve yönetmelikler ile genel kurulda alınan kararlara göre sekreterya görevini yürütür. Kamu kurum ve kuruluşları, özel veya tüzel kişiler ile ve Belediyelerce gerçekleştirilecek alt yapı çalışmalarını düzenler ve koordine ederek ruhsatlandırılmasını sağlar. Şubenin alt birimlerindeki çalışmaların ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını sağlayarak takibini yapar veya yaptırır.