• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıAfet Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Cihat ÇİÇEKLİ

Afet Koordinasyon Şube Müdürü


Özgeçmişi
   İletişim Bilgileri
Adres :

Hipodrum Caddesi B Blok No:5 Kat:18 Yenimahalle/ANKARA

Telefon 

(0312) 507 17 04
(0312) 507 25 66
(0312) 507  AKOM

Fax : (0312) 507 26 86 
E-Posta
 
:
 
afet(at)ankara.bel.tr
 
   Ankara Hava Durumu

ANKARA

MADDE 12- (1)Şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ankara Büyükşehir Belediye Birimleri, ilk kademe ve ilçe belediyeleri, bağlı ve ilgili kurumlar ile iştirakleri arasında koordinasyon sağlamak,
b) Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı AFAD vb. afet senaryolarına yönelik zarar önleme/azaltma ve müdahale planlarının ilgili birimler arasında koordinasyonunu sağlamak,
c) Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı afet vb. hazırlamış olduğu afet senaryolarına yönelik afet ve acil durum planı, il acil ulaşım ve eylem planlarını ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
ç) Afet durumunda, Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı AFAD ve Ankara Valiliğinin hazırlamış olduğu hazırlanan planları Belediyemiz birimleri arasında koordine etmek,
d) Afet öncesi, esnası ve sonrası durumlar için başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan “afet bilgi sistemi” afetlerin her safhasında insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için sanal bir ağ ortamında konuyla ilgili veri-bilginin eşgüdüm içinde zamanında sağlanması ve bilgi değişimlerinin kolaylıkla yapıldığı güçlü, bütünleşik bir teknolojik sistemdir. takip etmek,
e) Afet durumunda gerektiğinde telefon, telsiz ve görüntü sistemini belediyemiz ilgili birimleri ile beraber koordine etmek,
f) Afet durumunda planlara uygun olarak müdahale görevi olan belediyemiz birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
g) Afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında lojistik, bakım/onarım vb. büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan konuları, ilgili birimler arasında koordine etmek,
ğ) Bu hizmetler için gerekli yazışma, personel ve diğer idari hizmetlerini yürütmek.

adsep.jpg afetnedir.jpg udsep.jpg
Ankara Deprem Stratejisi
ve Eylem Planı 
Afet Nedir?
Afet Türleri Nelerdir? 
Ulusal Deprem Stratejisi
ve Eylem Planı 
1.png kbrn-kapak.jpg  
Ankara
Taşkın Eylem Planı
KBRN
Tehlikeli Maddeler