İşletme ve İştirakler Dairesi BaşkanlığıToptancı Hal Müdürlüğü

Mukimi PALİLİ

Toptancı Hal Şube Müdürü V.


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri

Görev ve Sorumlulukları

  1. Yaş Sebze Meyve ve Balık ve Su Ürünlerinin hijyen, kalite ve standartlara uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde hızlı güvenilir biçimde tüketiciye sunulmasını sağlamak, üretici ve tüketici haklarını korumak;
  2. Şehir içi ve dışı denetimlerle Yaş Sebze-Meyve ve Balık ticaretinin Toptancı Halde yapılmasını sağlayarak kayıt dışının önlenmesini sağlamak
  3. İstatistikî bilgi ve veri hazırlamak
  4. Günlük Hal Fiyat Bülteni hazırlayarak yayınlanmasını sağlamak
  5. Yer Tahsis Ücretleri ve Rüsumların kontrol ve tahsilâtı yapılarak Belediyemiz gelirlerinin takibini yapmak