Veteriner Şube MüdürlüğüŞikayet Değerlendirme Hizmetleri Birimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin çevre ile ilgili şikayetleri, LPG ve akaryakıt istasyonları, kömür satış ve paketleme-depolama yerleri, umuma açık yerlerin çevre ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi, kontrolü ve gerektiğinde müeyyide uygulama işlemlerini yürütmektedir.